Comité organizador

Director:

MANUEL CURIEL FERNÁNDEZ

Administración:

JOSÉ MANUEL GUISASOLA ESCUDERO

Servizos Técnicos e Audiovisual:

CARLOS RODRÍGUEZ ARIAS

Montaxe:

MIGUEL CALVO NEGRO

JUAN JOSÉ ARIAS GARCÍA

EDUARDO RODRÍGUEZ OCHOA

Coordinadora e Prensa:

ALMA SÁNCHEZ NÚÑEZ

Textos e traducións:

CARMEN RODRÍGUEZ SOTO

Animación:

GRUPO DE TEATRO ACHÁDEGO

Autor do cartel:

CÉSAR NÚÑEZ ALVÁREZ

Impresión:

GRAFIC-LUGO, S.L.

www.semanadecine.delugo.info

fonmina@galiciadigital.com

sicalugo@mundo-r.com

grupofonmina@mundo-r.com

grupofonmina@gmail.com