Comité organizador

Comité organizador

Director:
MANUEL CURIEL FERNÁNDEZ
Administración:
JOSÉ MANUEL GUISASOLA ESCUDERO
Relacións Prensa:
CARLOS RODRÍGUEZ ARIAS
Montaxe:
MIGUEL CALVO NEGRO
JUAN JOSÉ ARIAS GARCÍA
Textos e traducións:
CARMEN RODRÍGUEZ SOTO
Animación:
GRUPO DE TEATRO ACHÁDEGO
Autor do cartel:
VICENTE BELTRÁ JUAN
Impresión:
GRAFIC-LUGO, S.L.

www.fonmiña.es
www.semanadecine.delugo.info
fonmina@galiciadigital.com
sicalugo@mundo-r.com
grupofonmina@mundo-r.com
grupofonmina@gmail.com