Comité Organizador

Director:

MANUEL CURIEL FERNÁNDEZ

Administración:

JOSÉ MANUEL GUISASOLA ESCUDERO

Relacións Prensa:

CARLOS RODRÍGUEZ ARIAS

Coordinador:

EDUARDO RODRÍGUEZ OCHOA

Montaxe:

MIGUEL CALVO NEGRO

JUAN JOSÉ ARIAS GARCÍA

Textos e Traducións:

CARMEN RODRÍGUEZ SOTO

Representación na Arxentina:

FEDERICO SANTILLANA

Autor cartel:

MARTÍN FUERES SANZ

Impresión:

GRAFIC-LUGO, S.L.