XXXII Semana Internacional de Cine de Autor

Do 25 de setembro ao 2 de outubro

AUDITORIUM “GUSTAVO FREIRE”

SALÓN DE ACTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL

MUSEO PROVINCIAL

SALA “CAIXA GALICIA”

BIBLIOTECA PROVINCIAL

SALA XUNTA DE GALICIA

 

Organiza:

GRUPO FOTOCINEMATOGRÁFICO FONMIÑÁ

 

Patrocinan:

XUNTA DE GALICIA

S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

CONCELLO DE LUGO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO- VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA

VICERREITORADO DA UNIVERSIDADE (CAMPUS DE LUGO)

WWW.GALICIADIGITAL.COM

COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (LUGO)