XXXIV SEMANA DE CINE DE LUGO

XXXIV
Semana Internacional de Cine de Autor


Do 17 ao 22 de setembro de 2012

AUDITORIUM “GUSTAVO FREIRE”
SALÓN DE ACTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
SALA “NOVACAIXA GALICIA”
BIBLIOTECA PROVINCIAL
VECERREITORADO DA UNIVERSIDADE
GALERÍA SARGADELOS
Organiza:
GRUPO FOTOCINEMATOGRÁFICO FONMIÑÁ
Patrocinan:
XUNTA DE GALICIA
CONCELLO DE LUGO-CULTURA, TURISMO E PROMOCIÓN
DA LINGUA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO-VICEPRESIDENCIA
PRIMEIRA
NOVACAIXA GALICIA
VICERREITORADO DA UNIVERSIDADE
(CAMPUS DE LUGO)
WWW.GALICIA DIXITAL.COM
Colabora:
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Promofest (PROMOTING FILMS FOR FESTIVALS)