As curtas tamén son cine 2013

16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
16/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
17/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
17/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
17/09/2013 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)