As curtas tamén son cine 2012

17/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
18/09/2012 - 20:00
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)