As curtas tamén son cine 2016

20/09/2016 - 19:30
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
21/09/2016 - 19:30
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
22/09/2016 - 19:30
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)
23/09/2016 - 19:30
Vicerreitorado Universitario (Casa do Coñecemento)